சூழல் - பிரைம் வீடியோ

பாவ கதைகள் - நெட்ஃப்ளிக்ஸ்

தமிழ் ராக்கர்ஸ் - சோனி லைவ்

தி விலேஜ் - பிரைம் வீடியோ

பேப்பர் ராக்கெட் - ஜீ 5

நவம்பர் ஸ்டோரி - டிஸ்னி ஹாட் ஸ்டார்

அம்முச்சி (season 1)  - யூடியூப்

அம்முச்சி (season 2) - யூடியூப்

லிவின் (Livin') - யூடியூப்

இரு துருவம் - சோனி லைவ்

பிங்கர் டிப் (season 2)- ஜீ 5

பிங்கர் டிப் (season 1)- ஜீ 5

பிகைண்ட் குளோஸ் டோர்ஸ் (Behind Closed Doors) - வியு 

கள்ளச் சிரிப்பு - ஜீ 5