மாநாடு (2021) - பிளாக் பஸ்டர்

ஈஸ்வரன் (2021) - ஆவரேஜ்

வந்தா ராஜா வா தான் வருவன் (2019) -  சராசரிக்கும் குறைவாக

செக்க சிவந்த வானம் (2018) - பிளாக் பஸ்டர்

அன்பானவன் அடங்காதவன் அசராதவன் (2017) - பிளாப்

அச்சம் என்பது மடமையடா (2016) - சூப்பர் ஹிட்

இது நம்ம ஆளு (2016) - ஹிட்

வாலு (2015) - ஹிட்

போடா போடி (2012) - சராசரிக்கும் குறைவான அளவு கிட்டத்தட்ட 23 கோடிக்கு உருவாக்க பட்ட இந்த படம் 22 கோடி பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலெக்‌ஷன் பெற்றது

ஒஸ்த்தி (2011)  - ஆவரேஜ்

வானம் (2011) - சூப்பர் ஹிட்

சிலம்பாட்டம் (2008) - ஹிட்

காளை (2008) - பிலோ ஆவரேஜ்

வல்லவன் (2006) - சூப்பர் ஹி