சன்னி லியோன் ஹோலி கொண்டாட்டம்

சன்னி லியோன் ஹோலி கொண்டாட்டம்

சன்னி லியோன் ஹோலி கொண்டாட்டம்

ஸ்ரீதேவி விஜயகுமார்

பல வர்ணங்கள் பூசி பிரியங்கா சோப்ரா ஹோலி கொண்டாட்டம் 

தனது கணவருடன் ஹோலி கொண்டாட்டம் 

தனது கணவருடன் ஹோலி கொண்டாட்டம் 

பிரியங்கா சோப்ராவின் ஹோலி கொண்டாட்டம் 

வர்ணங்கள் பூசி ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடிய அமலாபால் 

அமலாபால் குடும்பத்துடன் ஹோலி கொண்டாட்டம்

"குக் வித் கோமாளி" புகழ் தர்ஷா குப்தா ஹோலி பிக்ஸ்

 தர்ஷா குப்தா ஹோலி பிக்ஸ்

 தர்ஷா குப்தா ஹோலி பிக்ஸ்

ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்  ஹோலி பண்டிகை கொண்டாட்டம்